Tinglysning af skøde

Et skøde, som tinglysningsloven beskriver denne er, ethvert dokument, der overdrager ejendomsretten til en bestemt fast ejendom eller en del af en sådan, være sig ubetinget eller betinget af købesummens betaling eller andet. Et skøde er med andre ord et dokument, der overdrager hele eller dele af ejendomsretten til køberen.

Tinglysning af skøde er køberens sikkerhed for, at han officielt, bliver den retmæssige ejer af ejendommen. Det betyder også, at han beskytter dig selv mod den tidligere ejeres kreditorer, så de ikke længere kan gøre udlæg i ejendommen. Tinglysning af skødet foregår ved at anmelde skødet digitalt til tinglysning i tingbogen, efter der har foreligget en købsaftale.

Tinglysning af ejerpantebrev

Et ejerpantebrev er et dokument, der bekræfter dine rettigheder som ejer af ejendommen og, som kan bruges som sikkerhed overfor kreditorer når du skal optage et lån. Når du opretter et ejerpantebrev, er du både panthaver og pantsætter, og debitor og kreditor. Ejerpantebrevet skal tinglyses for at være gyldig.
Du kan derefter vælge at give hele eller dele af ejerpantebrevet til en kreditor, f.eks. til en bank, i bytte til lån. Her skal der oprettes og tinglyses et underpant i ejerpantebrevet.

Men hvad betyder det, at kreditor har underpant i ejerpantebrevet? Det betyder, at kreditor nu ejer hele eller dele af ejerpantebrevet, og hvis du ikke betaler lånet tilbage ifølge aftale, har kreditor ret til at anmode om at sælge ejendommen på tvangsauktion, så den kan få sine penge tilbage.

Tinglysning af privat pantebrev

Overvejer du at låne penge hos en privat person i stedet for hos et pengeinstitut, og ønsker kreditor/långiver sikkerhed i din ejendom? Så er det et privat pantebrev, der skal oprettes og tinglyses. Et privat pantebrev er et gældsbrev, som er en skriftlig aftale om, at du har lånt penge fra en anden person.

Ved at tinglyse privat pantebrevet, får kreditor sikkerhed i ejendommen ligesom pengeinstitutterne også ville have gjort, hvis du havde lånt penge hos dem. Fremtidige købere og pengeinstitutter vil kunne se, at der er lån og dermed også pant i ejendommen. Hvis ejer ønsker at sælge ejendommen, er han forpligtet til at indfrie gælden inden salget kan foretages.
Hvis debitor ikke betaler sin gæld ifølge aftale, har kreditor ret til at anmode om tvangsauktion.

Tinglysning af sælgerpantebrev

Har du, som køber af ejendommen, svært ved at få hele lånet til dit boligkøb? Har du ikke andre steder at søge yderligere lån? Så er der den mulighed, at sælger kan finansiere resten af beløbet til boligkøbet.

Det fungerer således, at det resterende beløb, som køber ikke kunne låne for at betale hele købesummen til sælger, betales til ham i rater over en bestemt periode. Til dette lån har sælger også brug for sikkerhed i ejendommen. Her tinglyses der et sælgerpantebrev, hvor sælger får pant i ejendommen. Et sælgerpantebrev er et gældsbrev, som er en skriftlig aftale om, at køber skylder penge til sælger. Hvis køber ikke betaler sin gæld ifølge aftale, har sælger ret til at anmode om at få solgt ejendommen på tvangsauktion.
Som det kan læses, så ligner et sælgerpantebrev meget et privat pantebrev.

Tinglysning af servitut

En servitut eller byrde er en bestemmelse, som påbyder eller forbyder ejeren at foretage noget bestemt på ejendommen. Med andre ord kan en servitut virke en begrænsning af ejerens råderet over ejendommen. Det behøver dog ikke være en negativt ting, da en servitut kan være med til at beskytte ejendommen, naboerne, kvarteret m.v.
Der findes mange former for servitutter. Eksempler på servitutter kunne være tilstandsservitut, som kræver at et bestemt tilstand på ejendommen opretholdes, eller villaservitut, som sikre, at et kvarter bevares som villakvarter m.fl.