Et skøde, som tinglysningsloven beskriver denne er, ethvert dokument, der overdrager ejendomsretten til en bestemt fast ejendom eller en del af en sådan, være sig ubetinget eller betinget af købesummens betaling eller andet. Et skøde er med andre ord et dokument, der overdrager hele eller dele af ejendomsretten til køberen.

Tinglysning af skøde er køberens sikkerhed for, at han officielt, bliver den retmæssige ejer af ejendommen. Det betyder også, at han beskytter dig selv mod den tidligere ejeres kreditorer, så de ikke længere kan gøre udlæg i ejendommen. Tinglysning af skødet foregår ved at anmelde skødet digitalt til tinglysning i tingbogen, efter der har foreligget en købsaftale.

Skødet indeholder de overordnede oplysninger om ejendom, herunder navn på sælger og køber, købesummen, overtagelsesdatoen, adressen m.fl. Skødet skal tinglyses for at være gyldig. JURIDISK AGENDA kan tinglyse skødet for dig til en meget fornuftig pris.

Tinglysningsprocessen

> JURIDISK AGENDA udarbejder en prøvetinglysning
> Skødet bliver sendt til godkendelse hos køber og sælger, samt eventuelt hos repræsentanter
> Når skødet er godkendt af alle parter, vil JURIDISK AGENDA udarbejde det endelige skøde
> Køber og sælger vil kunne logge ind med NemID og underskrive skødet, som vil ligge i underskriftsmappen på tinglysning.dk
> Det endelige skøde bliver derefter tinglyst
> JURIDISK AGENDA sender besked til bankerne om, at skødet er tinglyst
> JURIDISK AGENDA udarbejder også refusionsopgørelse, hvis parterne ønsker denne

Vi kan tinglyse dit skøde

Kontakt os gerne for at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med tinglysning af dit skøde.