En servitut eller byrde er en bestemmelse, som påbyder eller forbyder ejeren at foretage noget bestemt på ejendommen. Med andre ord kan en servitut virke en begrænsning af ejerens råderet over ejendommen. Dette behøver dog ikke være en negativt ting, da en servitut kan være med til at beskytte ejendommen, naboerne, kvarteret m.v.
Der findes mange former for servitutter. Eksempler på servitutter kunne være tilstandsservitut, som kræver at et bestemt tilstand på ejendommen opretholdes, eller villaservitut, som sikre, at et kvarter bevares som villakvarter m.fl.

En servitut skal være tinglyst i tingbogen for at være gyldig. Dog er der få servitutter, som ikke behøver at være tinglyst. JURIDISK AGENDA kan tinglyse din privatretlige servitut til fornuftige vilkår og pris.

Tinglysningsprocessen

> JURIDISK AGENDA udarbejder en prøvetinglysning af servitutten/byrden
> Servitutten bliver sendt til godkendelse hos ejendommens ejer og hos andre parter
> Når servitutten er godkendt af alle parter, vil JURIDISK AGENDA udarbejde den endelige servitut
> Ejeren og andre parter vil kunne logge ind med NemID og underskrive servitutten i underskriftmappen på tinglysning.dk
> Det endelige servitut bliver derefter tinglyst

Kontakt os for at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med din servitut