Har du, som køber af ejendommen, svært ved at få hele lånet til dit boligkøb? Har du ikke andre steder at søge yderligere lån? Så er der den mulighed, at sælger kan finansiere resten af beløbet til boligkøbet.

Det fungerer således, at det resterende beløb, som køber ikke kunne låne for at betale hele købesummen til sælger, betales til ham i rater over en bestemt periode. Til dette lån har sælger også brug for sikkerhed i ejendommen. Her tinglyses der et sælgerpantebrev, hvor sælger får pant i ejendommen. Et sælgerpantebrev er et gældsbrev, som er en skriftlig aftale om, at køber skylder penge til sælger. Hvis køber ikke betaler sin gæld ifølge aftale, har sælger ret til at anmode om at få solgt ejendommen på tvangsauktion.

Sælger har også muligheden for at videresælge sælgerpantebrevet til tredjepart, f.eks. til en bank, og dermed får resten af salgsbeløbet. Køber fortsætter med at betale lånet til den nye bank/kreditor.

Det er vigtigt, at parterne gør sig nogle overvejelser om 3 vigtige ting: rentesats, ydelsessats og løbetid.

Tinglysningsprocessen

> JURIDISK AGENDA udarbejder en prøvetinglysning af sælgerpantebrevet
> Sælgerpantebrevet bliver sendt til godkendelse hos debitor og kreditor
> Når sælgerpantebrevet er godkendt af begge parter, vil JURIDISK AGENDA udarbejdet det endelige sælgerpantebrev
> Debitor og kreditor vil kunne logge ind med NemID og underskrive sælgerpantebrevet i underskriftsmappen på tinglysnings.dk
> Det endelige sælgerpantebrev bliver derefter tinglyst

Kontakt os for at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med dit sælgerpantebrev