Overvejer du at låne penge hos en privat person i stedet for hos et pengeinstitut, og ønsker kreditor/långiver sikkerhed i din ejendom? Så er det et privat pantebrev, der skal oprettes og tinglyses. Et privat pantebrev er et gældsbrev, som er en skriftlig aftale om, at du har lånt penge fra en anden person.

Ved at tinglyse privat pantebrevet, får kreditor sikkerhed i ejendommen ligesom pengeinstitutterne også ville have gjort, hvis du havde lånt penge hos dem. Fremtidige købere og pengeinstitutter vil kunne se, at der er lån og dermed også pant i ejendommen. Hvis ejer ønsker at sælge ejendommen, er han forpligtet til at indfrie gælden inden salget kan foretages.
Hvis debitor ikke betaler sin gæld ifølge aftale, har kreditor ret til at anmode om tvangsauktion.

Det er vigtigt, at parterne gøre sig nogle overvejelser om 3 vigtige ting: rentesats, ydelsessats og løbetid.

Tinglysningsprocessen

> JURIDISK AGENDA udarbejder en prøvetinglysning af privat pantebrevet
> Privat pantebrevet bliver sendt til godkendelse hos debitor og kreditor
> Når privat pantebrevet er godkendt af begge parter, vil JURIDISK AGENDA udarbejde det endelige privat pantebrev
> Debitor og kreditor vil kunne logge ind med NemID og underskrive privat pantebrevet i underskriftmappen på tinglysning.dk
> Det endelige privat pantebrev bliver derefter tinglyst

Kontakt os for at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med dit privat pantebrev