Kort forklaret, er en refusionsopgørelse en opgørelse over de økonomiske mellemværender mellem køber og sælger. Det er det sidste regnskab i en bolighandel.

Inden boligovertagelsen fra købers side, har sælger som regel betalt forskellige udgifter for en periode, der trækker sig langt over overtagelsesdagen. Men fra overtagelsesdagen står køber for alle ejendommens udgifter. Derfor skal køber refundere beløbene som sælger har betalt for meget af. Ligeledes skal sælger refundere beløbene som køber har betalt for meget af, og som normalt sælger står for.

Et eksempel kunne være, at sælger har betalt ejendomsskat for seks måneder frem, hvor køber har overtaget ejendommen efter de to først måneder. Her skal køber refundere ejendomsskatten for de sidste 4 måneder.

Eksempler på poster en refusionsopgørelse indeholder

  • Ejendomsskat
  • Renter
  • Sælgers andel af ejerskifteforsikringen
  • Renteindtægter
  • Renteudgifter
  • Forudbetalt el, varme og vand m.fl.

Er refusionsopgørelsen i købers favør, skal beløbet modregnes i den købesum som køber har deponeret i sælgers bank. Er refusionsopgørelsen derimod i sælgers favør, skal køber betale beløbet kontakt til sælger.

Der er ingen regler for, om det er køber eller sælger, der skal udarbejde refusionsopgørelsen. Dette aftales mellem parterne og oplyses i købsaftalen. I praksis er det dog oftest køber, der søger for udarbejdelsen af refusionsopgørelsen.
Refusionsopgørelsen skal være udarbejdet indenfor en frist på 30 dage regnet fra overtagelsesdagen, som også er skæringsdatoen.

JURIDISK AGENDA kan udarbejde refusionsopgørelsen både som en separat ydelse, men også som en del af større pakke. Du kan derfor tilføje denne ydelse til din pakke, til køberrådgivning hvis du køber bolig, eller til sælgerrådgivning hvis du sælger bolig.

Kontakt os for at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med refusionsopgørelsen