Privatlivspolitik hos JURIDISK AGENDA

JURIDISK AGENDA tager klienternes databeskyttelse meget alvorligt. Men hvad indebærer databeskyttelse egentlig? Denne indebærer, at enhver har ret til beskyttelse af sine data, og enhver, der behandler disse data, er forpligtet til at beskytte dem samt respektere denne ret.

Generelt

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter vores hjemmeside, indsamler og behandler vi en række informationer. Dette sker f.eks. ved almindelig tilgang af indhold, hvis du udfylder vores kontaktformularer eller øvrig brug af vores services.
Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger: et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på (interesser).

I det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil og selv indtaster informationerne, behandles desuden: navn, adresse, telefonnummer, e-mail, samt andre relevante sagsoplysninger.

Formål

Oplysningerne bruges til at identificere dig som bruger og til den viderebehandling af din sag. Herudover anvender vi oplysningerne til at optimere vores services og indhold.

Periode for opbevaring

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.
JURIDISK AGENDA sletter alle dine oplysninger, når de ikke længere skal bruges til behandling af din sag. Dog vil dine e-mails under ingen omstændigheder ligge i vores mailboks i mere end en måned.

Sikkerhed

Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet, kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller behandles i strid med lovgivningen.

Vi sender sikker mail

For at beskytte vores klienters personoplysninger, og for samtidig at leve op til GDPR’s krav om sikker overførsel af personoplysninger, har JURIDISK AGENDA valgt den mest sikrede metode. JURIDISK AGENDA har valgt Permido som dennes udbyder af software til sikker end-to-end-kryptering. Dette betyder, at når du som klient skal sende dokumenter med personoplysninger til os, vil disse blive krypteret af systemet og, ingen uvedkommende vil kunne få fat i dem undervejs. Den samme sikker metode bruges, når JURIDISK AGENDA sender dokumenter med personoplysninger ud til klienter.

Vores chatsystem

JURIDISK AGENDA bruger Crisp til at chatte med sine klienter. Crisp er en fransk virksomhed, og behandler kundedata med høj sikkerhed og i overensstemmelse med GDPR. Crisp samarbejder med flere udbydere og disse behandler såvel data i overensstemmelse med GDPR. Du kan derfor føle dig tryg på at bruge vores chat. JURIDISK AGENDA sletter din chathistorik så snart de ikke længere er nødvendige for behandling af din sag. Du er til enhver tid velkommen til at bede os, om at slette din chathistorik.

Indsigt og klager

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger vi behandler om dig. Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at dine oplysninger anvendes. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke om oplysninger, der vedrører dig og din sag. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte, har du ret og pligt til at oplyse os om dette, så de bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske til: info@juridiskagenda.dk. Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.

Relevant for klienten

  • Du giver JURIDISK AGENDA samtykke til at bede om alle nødvendige oplysninger til behandling af din sag
  • JURIDISK AGENDA deler aldrig dine oplysninger med tredjemand
  • JURIDISK AGENDA beder kun om de nødvendige oplysninger, der kræves for behandling af din sag
  • Afslår du sagstilbuddet, vil alle dine oplysninger blive permanent slettet
  • Hvis du tilbageholder eller giver ukorrekte oplysninger, tager JURIDISK AGENDA ikke ansvar for dette
  • Hjemmesiden har sikker forbindelse
  • Vores chatsystem overholder GDPR
  • Indsendelse af dokumenter sker på 100% krypteret og sikker metode

Alle ovennævnte punkter har til formål at sikre sagernes kvalitet, at beskytte dataene fra uvedkommende, at skabe fuld indsigt for klienten, at skabe effektiv sagsbehandling, samt løse sagerne indenfor rimelig tid eller ifølge aftale.

Relevante love

Nedenfor kan du læse om lovene, som regulerer behandling af dine persondata hos os, samt henvisning til siderne, hvor du kan læse lovene fuldt ud.

Der er to love, der regulerer behandlingen af persondata:

  • EU’s databeskyttelsesforordningen
  • Databeskyttelsesloven

Databeskyttelsesforordningen – GDPR

Den vigtigste lov, eller i dette tilfælde forordning, som regulerer behandlingsprocesserne af persondata både i Danmark og resten af EU, er Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2016/679 af 27. april 2016. Den kaldes også for GDPR.

Alle EU-landene, herunder Danmark, skal indrette deres databeskyttelseslove i overensstemmelse med denne forordning. JURIDISK AGENDA behandler dine persondata i overensstemmelse med GDPR.

Læs hele forordningen ved at trykke læs mere.

Databeskyttelsesloven

Den anden vigtige lov er databeskyttelsesloven nr. 502 af 23. maj 2018. Det er denne lov, som Danmark var forpligtet til at indrette i overensstemmelse med EU’s databeskyttelsesforordningen med virkning fra den 25. maj 2018. Ingen national lov må være i strid med forordningen. Dette betyder, at EU’s databeskyttelsesforordningen spiller den afgørende rolle i behandlingen af persondata.

Læs hele loven ved at trykke læs mere.