Folketinget vedtog den 12. maj 2016 lov om fremtidsfuldmagter, som trådte i kraft den 1. september 2017. Ved oprettelse af en fremtidsfuldmagt, kan du give rettigheden til en eller flere personer til at træffe beslutninger på dine vegne, hvis du på et senere tidspunkt pga. sygdom skulle miste evnen til at træffe rationale beslutninger. Der kan både være tale om beslutninger vedrørende økonomiske og personlige forhold.

Formålet med denne fuldmagtsordning er at styrke retten til selvbestemmelse ved at gøre det muligt for borger at påvirke deres eget liv, selv hvis de i fremtiden skulle blive ramt af en sygdom, som måske kan påvirke deres mentale beslutningsevne.
Du bliver fuldmagtsgiver og den anden part bliver fuldmægtig.

Fremtidsfuldmagtsordningen er frivillig og du kan selv bestemme, hvem du vil give fuldmagt til. Du skal dog som fuldmagtsgiver være fyldt 18 år og forstå, hvad det indebærer at give fuldmagt til en anden person, dvs. du skal kunne handle fornuftsmæssigt på tidspunktet for oprettelse af fremtidsfuldmagt. På ikrafttrædelsestidspunktet skal den fuldmægtig være fyldt 18 år og må ikke være under værgemål eller selv have oprettet en fremtidsfuldmagt, der er trådt i kraft.

Rådgivningsprocessen

> JURIDISK AGENDA opretter fremtidsfuldmagt på tinglysning.dk
> Fuldmagtsgiver vil kunne logge ind med NemID på tinglysning.dk og skrive under på fremtidsfuldmagten
> Du modtager fremtidsfuldmagten på sikker mail
> Du møder personligt en notar for at vedkende dig fremtidsfuldmagten. Du finder en notar ved at kontakte byretten

Kontakt os for at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med din fremtidsfuldmagt