Ansvarsfraskrivelse hos JURIDISK AGENDA

Juridisk rådgivning kan være kompleks og omfattende, og hvor individuelle forhold ofte har stor betydning for den enkelte sag. Det er derfor ikke mugligt at kunne beskrive alle forhold fuldstændigt og fyldestgørende på hjemmesiden.

Informationerne på juridiskagenda.dk er derfor af generel karakter og kan ikke erstatte personlig og individuel rådgivning. Indholdet på siden har udelukkende karakter af general information.

JURIDISK AGENDA fraskriver sig ethvert ansvar for direkte eller indirekte skader, følgevirkninger, ulemper, skuffelser eller eventuelle tab der skyldes brug, forkert brug eller misbrug af hjemmesiden. Dette er uanset, om det gælder fejl, undladelser, uhensigtsmæssigheder eller manglende opdatering af indholdet på hjemmesiden. Dette gælder desuden også indhold på hjemmesider, der er linket eller henvist til. Her tager JURIDISK AGENDA ikke ansvar for, at der kan forekomme fejl, mangler m.v.

JURIDISK AGENDA fraskriver sig desuden ethvert ansvar for, at denne hjemmeside er fri for fejl eller at der er adgang til hjemmesiden uden afbrydelser. JURIDISK AGENDA tager desuden ikke ansvar for fejl eller undladelser på denne hjemmeside, og kan derfor ikke gøres ansvarlig for nogen skade som direkte eller indirekte kan være sket.

Hvor der er refereret til lovgivning, tages der udtrykkeligt forbehold for, at der kan være sket ændringer, at nye love eller regler er trådt i kraft, at der er sket modifikationer m.v. Hjemmesiden opdateres derfor løbende, dog henvises dertil, at det til enhver tid er de gældende love og regler der gælder.

Anvendelse af information fra hjemmesiden sker på brugens eget ansvar.